aangepast : 31-08-2020 12:35
 
home
info
contact
foto-archief
tarieven
bestellen
 
 
 
 
 

 

 

 

De activiteiten van fotoboot.nl zijn gestopt.

Het archief van fotoboot.nl staat niet langer op het web.

Neem contact op met Frankfoto voor vragen en foto's.

www.frankfoto.nl

 

 

ons eigen wedstrijdjacht 'Zwelgje' in actie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  fotoboot.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Lelystad onder nummer 39067549. BTW-nummer: NL 52377684 B.01. Op alle rechtsbetrekkingen van fotoboot.nl zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. De tekst van deze voorwaarden is in te zien of te printen via www.fotografenfederatie.nl. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.